2014-11-27

Struktura organizacyjna

DYREKCJA

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
Ewa Trawicka

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych
Beata Ceynowa


Sekretariat
Joanna Wasążnik
tel. (58) 321-21-12, fax (58) 322-21-11
e-mail: sekretariat@archeologia.pl

GŁÓWNY INWENTARYZATOR ZBIÓRÓW
Barbara Babińska
tel. (58) 322-21-38
e-mail: b.babinska@archeologia.pl

GŁÓWNY KONSERWATOR ZBIORÓW P.O.
Joanna Jabłońska-Dyrda
tel. (58) 322-21-55
e-mail: j.dyrda@archeologia.pl


DZIAŁY I PRACOWNIE NAUKOWE:

• Dział Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu
Olgierd Felczak
tel. (58) 320-31-88
e-mail: o.felczak@archeologia.pl

• Dział Wczesnej Epoki Żelaza
Mirosław Fudziński
tel. (58) 320-31-88
e-mail: m.fudzinski@archeologia.pl

• Dział Okresu Wpływów Rzymskich
Małgorzata Tuszyńska
tel. (58) 322-21-39
e-mail: m.tuszynska@archeologia.pl

• Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Zdzisława Ratajczyk
tel. (58) 305-44-10
e-mail: z.ratajczyk@archeologia.pl

• Dział Zbiorów Gdańskich
Bogdan Kościński
tel. (58) 305-44-10
e-mail: b.koscinski@archeologia.pl

• Gabinet Numizmatyczny
Beata Ceynowa
tel. (58) 321-21-12
e-mail: b.ceynowa@archeologia.pl

• Pracownia Kultur Pozaeurpejskich
Elżbieta Kołosowska
tel. (58) 322-21-47
e-mail: e.kolosowska@archeologia.pl

• Archiwum Muzealne
Bogusława Tomczyk
tel. (58) 322-21-38
e-mail: b.tomczyk@archeologia.pl

• Biblioteka Naukowa z Czytelnią
Ewelina Milewska
tel. (58) 322-21-13
e-mail: e.milewska@archeologia.pl

• Dział Archeologii Miasta Gdańska
Krzysztof Dyrda
tel. (58) 305-44-10
e-mail: k.dyrda@archeologia.pl

• Dział Konserwacji
Joanna Jabłońska-Dyrda
tel. (58) 321-21-54
e-mail: j.jablonska-dyrda@archeologia.pl

• Samodzielne stanowisko ds. Antropologii
Aleksandra Pudło
tel. (58) 305-44-10
e-mail: a.pudlo@archeologia.pl


DZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Joanna Ossowska
(58) 322-21-50
e-mail: j.ossowska@archeologia.pl

DZIAŁ CYFRYZACJI I ARCHIWIZACJI
Marcin Szmit
tel. (58) 305-44-10
e-mail: m.szmit@archeologia.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Marzena Kutny
tel. (58) 322-21-30
e-mail: m.kutny@archeologia.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
tel. (58) 322-21-32
e-mail: ksiegowosc@archeologia.pl

DZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
tel. (58) 322-21-35

• Zamówienia Publiczne
Elżbieta Kozyra-Maniszewska
e-mail: e.kozyra-maniszewska@archeologia.pl

• Fundusze Zewnętrzne
Marta Sroczyńska
e-mail: m.sroczynska@archeologia.pl

• Inwestycje
Maria Karolina Kocińska
e-mail: k.kocinska@archeologia.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR
Renata Wyka
tel. (58) 322-21-30

INFORMATYK
Jakub Mleczak
tel. (58) 322-21-50
e-mail: j.mleczak@archeologia.pl