Lista artykułów

Nazwa artykułu
PP/02/2017 – Studium wykonalności
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności, wraz z
analizą popytu, oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu
planowanego do aplikowania o dofinansowanie
19.01.2017 więcej
PP/27/2016
Świadczenie usług utrzymania czystości - sprzątania w
budynkach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zlokalizowanych w
Gdańsku i Sopocie.
28.12.2016 więcej