2017-10-24

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest:  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Siedziba administratora danych osobowych:  ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

Obowiązki administratora danych osobowych pełni: Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy o ochronie danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.

 

Zgodnie z art. 24.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

 

Dane przetwarzane są w zbiorach danych osobowych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719). Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i jest udostępniany do przeglądania w siedzibie Administratora Danych Osobowych w godzinach pracy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji na adres:

 

Joanna Wasążnik
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

 

lub na adres poczty elektronicznej: abi@archeologia.pl