2017-10-24

Załatwianie spraw

Czas pracy Muzeum

Wystawy dla zwiedzających czynne są od wtorku do niedzieli. Aktualne godziny funkcjonowania muzeum podane są na stronie www.archeologia.pl oraz pod numerem telefonu (58) 322-21-22.

Pracownicy administracji i działów merytorycznych pracują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie pisma należy składać osobiście w sekretariacie muzeum w godzinach pracy administracji  lub wysłać pod adres:

 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

ul. Mariacka 25/26

80-833 Gdańsk

e-mail: sekretariat@archeologia.pl

 

Wnioski i skargi  przyjmowane są przez dyrektora codziennie od 8.00 do 15.00 oraz w każdą środę od godz. 15.00 do 17.00  po uprzednim umówieniu się telefonicznym, e-mailowym  lub faxem.