2014-12-03

Staże i praktyki

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oferuje możliwość odbycia praktyk studenckich i wolontariatu.

Więcej informacji http://archeologia.pl/praca