2014-11-27

Struktura organizacyjna

DYREKCJA

Dyrektor – Ewa Trawicka
Zastępca dyrektora ds. merytorycznych – Beata Ceynowa
sekretariat:
tel. 58 322 21 12, e-mail: sekretariat@archeologia.pl


ODDZIAŁY

Oddział Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”
Monika Jodczyk - kierownik
e-mail: m.jodczyk@archeologia.pl

Oddział „Piwnica Romańska”
Maciej Szyszka - kierownik
tel. 508-816-502, e-mail: m.szyszka@archeologia.pl

Oddział Grodzisko w Sopocie
Krzysztof Godon - kierownik
tel. (58) 340-66-00, e-mail: k.godon@archeologia.pl
Pracownicy merytoryczni :
Karolina Czonstke
tel. (58) 340-66-00, e-mail: k.czonstke@archeologia.pl
Paweł Pogodziński
tel. (58) 340-66-00, e-mail: p.pogodzinski@archeologia.pl
Andrzej Wędzik
tel. (58) 340-66-00, e-mail: pa.wedzik@archeologia.pl

Oddział Muzeum w Gniewie
Alicja Grochocka - kierownik
tel. (58) 535-35-29, e-mail: a.grochocka@archeologia.pl
Pracownicy merytoryczni :
Agnieszka Wesołowska
tel. (58) 535-35-29, e-mail: a.wesolowska@archeologia.pl

Oddział Afrykanistyczny
Henryk Paner - kierownik
tel. (58) 320-31-88, e-mail: h.paner@archeologia.pl

DZIAŁY I PRACOWNIE NAUKOWE

Główny Inwentaryzator Zbiorów - Barbara Babińska
tel. (58) 322-21-38, e-mail: b.babinska@archeologia.pl
Grażyna Cieślak
tel. (58) 322-21-38, e-mail: g.cieslak@archeologia.pl

Dział Konserwacji
Główny Konserwator Zbiorów - Joanna Jabłońska-Dyrda
tel. (58) 321-21-54, e-mail: j.dyrda@archeologia.pl
Jarosław Strobin
e-mail: j.strobin@archeologia.pl
Anna Jędrzejczak-Skutnik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: a.skutnik@archeologia.pl
Agata Świątek-Kowalczyk -
tel. (58) 305-44-10, e-mail: a.swiatek-kowalczyk@archeologia.pl

Dział Wczesnej Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu
Olgierd Felczak - kierownik
tel. (58) 320-31-88, e-mail: o.felczak@archeologia.pl
Danuta Król
tel. (58) 322 21 31, e-mail: d.krol@archeologia.pl

Dział Wczesnej Epoki Żelaza
Piotr Fudziński - kierownik
tel. (58) 320-31-88, e-mail: p.fudzinski@archeologia.pl

Dział Okresu Wpływów Rzymskich
Małgorzata Tuszyńska - kierownik
tel. (58) 322-21-39. e-mail: m.tuszynska@archeologia.pl
Ewa Adamska-Grzymała
tel. (58) 322 21-16, e-mail: e.adamska-grzymala@archeologia.pl
Joanna Glinkowska-Kowalewska
tel. (58) 322 21-16, e-mail: j.kowalewska@archeologia.pl

Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Zdzisława Ratajczyk - kierownik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: z.ratajczyk@archeologia.pl
Adam Ostasz
tel. (58) 305-44-10, e-mail: a.ostasz@archeologia.pl
Katarzyna Odya
tel. (58) 305-44-10, e-mail: k.odya@archeologia.pl

Dział Zbiorów Gdańskich
Bogdan Kościński - kierownik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: b.koscinski@archeologia.pl
Urszula Kamrowska
tel. (58) 305-44-10, e-mail: u.kamrowska@archeologia.pl
Marek Kuik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: m.kuik@archeologia.pl

Gabinet Numizmatyczny
Beata Ceynowa – kierownik
tel. (58) 321-21-12, e-mail: b.ceynowa@archeologia.pl

Pracownia Kultur Pozaeuropejskich
Elżbieta Kołosowska - kierownik
tel. (58) 322-21-47, e-mail: e.kolosowska@archeologia.pl

Dział Archeologii Miasta Gdańska
Krzysztof Dyrda 
tel. (58) 305-44-10, e-mail: k.dyrda@archeologia.pl
Ewelina Drozd
tel. (58) 305-44-10, e-mail: e.drozd@archeologia.pl
Zbigniew Borcowski
tel.(58) 322 21 37, e-mail: z.borcowski@archeologia.pl

Archiwum Muzealne
Bogusława Tomczyk - kierownik
tel. (58) 322-21-38, e-mail: b.tomczyk@archeologia.pl
Joanna Szmit
tel. (58) 322-21-38, e-mail: j.szmit@archeologia.pl

Biblioteka Naukowa z Czytelnią
Ewelina Milewska
tel. (58) 322-21-13, e-mail: e.milewska@archeologia.pl

samodzielne stanowisko ds. antropologii
Aleksandra Pudło
tel. (58) 305-44-10, e-mail: a.pudlo@archeologia.pl

Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw
Jacek Freza
tel. (58) 322-21-54, e-mail: j.freza@archeologia.pl
Anna Białecka-Lewandowska
tel. (58) 322-21-54, e-mail: a.bialecka@archeologia.pl

Dział Promocji i Komunikacji Wizualnej
tel. (58) 322-21-50, e-mail: promocja@archeologia.pl
Joanna Ossowska
tel. (58) 322-21-50, e-mail: j.ossowska@archeologia.pl
Olga Krukowska
tel. (58) 322-21-54, e-mail: o.krukowska@archeologia.pl
Beata Muller
tel. (58) 322-21-33, e-mail: b.muller@archeologia.pl
Lidia Nadolska
tel. (58) 322-21-33, e-mail: l.nadolska@archeologia.pl

Dział Cyfryzacji i Archiwizacji
Marcin Szmit - kierownik
tel. (58) 305-44-10, e-mail: m.szmit@archeologia.pl
Sylwester Moczyński
tel. (58) 305-44-10, e-mail: s.moczynski@archeologia.pl
Adam Kamrowski
tel. (58) 305-44-10, e-mail: a.kamrowski@archeologia.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy – Iwona Skrzypczyńska
tel. (58) 322-21-15, e-mail: i.skrzypczynska@archeologia.pl
Renata Krefft
tel. (58) 322-21-32, e-mail: r.krefft@archeologia.pl
Tamara Mądrala
tel. (58) 322-21-32, e-mail: t.madrala@archeologia.pl
Katarzyna Perzyńska-Banach
tel. (58) 322-21-32, e-mail: k.perzynska-banach@archeologia.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Marzena Kutny - kierownik
tel. (58) 322-21-44, e-mail: m.kutny@archeologia.pl
Adam Boniewski – specjalista ds. inwentaryzacji
tel. (58) 322-21-14, e-mail: a.boniewski@archeologia.pl
Władysław Cieślak – specjalista ds. technicznych i ppoż.
tel. (58) 322-21-14 e-mail: w.cieslak@archeologia.pl

Dział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Zamówienia Publiczne
Elżbieta Kozyra-Maniszewska- kierownik
tel. (58) 322-21-35, e-mail: e.kozyra-maniszewska@archeologia.pl

Fundusze Zewnętrzne
Marta Sroczyńska
tel. (58) 322-21-35, e-mail: m.sroczynska@archeologia.pl

Inwestycje
Maria Karolina Kocińska
tel. (58) 322-21-35,  e-mail: k.kocinska@archeologia.pl

specjalista ds. kadr
Agnieszka Błażowska
tel. (58) 322-21-30, e-mail: a.blazowska@archeologia.pl

specjalista ds. informatycznych
Jakub Mleczak
tel. (58) 322-21-55, e-mail: informatyk@archeologia.pl

administrator bezpieczeństwa informacji
Joanna Wasążnik
tel. (58) 321-21-12, e-mail: abi@archeologia.pl