2014-11-27

Wystawy

 

 

 

Gmach główny Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26 (wszystkie wystawy są stałe)

 

-          Pradzieje Pomorza Gdańskiego”,

-          „Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich”

-          „Gdańsk wczesnośredniowieczny”

-          „Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987 - 1997”

-          „Sudan - archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu”

-      „Z bursztynem przez stulecia - części: I. Bursztyn w przyrodzie, II. Bursztyn w pradziejach, III. Rzemiosło bursztynowe”

 

Oddział Muzeum - Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” w Gdańsku przy ul. Chmielnej 53 (wszystkie wystawy są stałe)

 

- „Miasto pod miastem”

- „Średniowieczna uliczka Hanzeatycka”

- „Gdańsk w świetle Hanzy”

 

 

Oddział Muzeum w Gniewie (na Zamku w Gniewie) przy ul. Plac Zamkowy 2 (wszystkie wystawy są stałe)

 

- „Grunwald 1410”

- „Kowalstwo artystyczne”

- „Życie codzienne w średniowiecznym zamku”

 

 

 

Oddział Muzeum – Grodzisko w Sopocie przy ul. Haffnera 63 (wszystkie wystawy są stałe)

 

- “Wyniki badań archeologicznych na Grodzisku w Sopocie”

- „Uzbrojenie wczesnośredniowieczne”