2017-10-24

Misja Muzeum

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku gromadzi zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia do czasów nowożytnych, materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, a także zabytki geologiczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz wytwory sztuki. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a także zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki.

 

Muzeum prowadzi działalność przez:

1)      inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, a także upowszechnianie zasad dokumentacji archeologicznej;

2)      przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

3)      zabezpieczenie i konserwacja muzealiów, w szczególności zabytków archeologicznych;

4)      organizowanie i prowadzenie badań specjalistycznych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, w kraju i za granicą;

5)      organizowanie wystaw stałych i czasowych;

6)      prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego;

7)      prowadzenie centralnego archiwum archeologicznego, obejmującego obszar działania Muzeum;

8)      udostępnianie zbiorów i dokumentacji archeologicznej do celów naukowych i edukacyjnych;

9)      publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;

10)   współpraca w upowszechnianiu kultury i nauki z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami;

11)   prowadzenie biblioteki naukowej oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych do celów naukowych i edukacyjnych.